Welkom bij Stichting O&O Fonds,


dé stichting voor open innovatie, kennisdeling en het opleiden van medewerkers
op het gebied van arbo, preventie, reïntegratie en mobiliteit

 

 

 


PMO Duurzame Inzetbaarheid

Het instrument op verzuimreductie!

Het O&O fonds ARM heeft een instrument ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen. Hiervoor is een PMO Duurzame inzetbaarheid ontwikkeld.

Een PMO is een Preventief Medisch Onderzoek dat periodiek uitgevoerd kan worden. Deze PMO is niet alleen gericht op de gezondheid van uw medewerkers maar ook op de duurzame inzetbaarheid. Dat wil zeggen dat ook naar andere factoren van de inzetbaarheid wordt gekeken dan alleen de gezondheid. De andere factoren zijn:

  • Verbondenheid met het werk
  • Oplossingsgerichtheid
  • Functioneren

De PMO duurzame inzetbaarheid bestaat uit twee onderdelen.

  1. Het eerste deel is het invullen van de digitale vragenlijst via een de website www.pmoduurzameinzetbaarheid.nl
  2. Het tweede deel is het vervolg onderzoek. Het vervolg onderzoek bestaat uit een gesprek dat gevoerd gaat worden met de medewerker door een deskundige.

Het O&O fonds ARM biedt de digitale vragenlijst ter beschikking aan organisaties die deze willen inzetten. De organisatie dient zelf het tweede deel van het PMO te organiseren. Desgewenst kan het O&O fonds ARM u ondersteuning bieden in het organiseren en uitvoeren van dit deel.

In de brochure vindt u meer informatie over deze PMO, deze is hier te downloaden.

Voor tarieven van het eerste en tweede deel van het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Joost Peters, Voorzitter O&O Fonds ARM

Oosteinde 34

2361 HE Warmond

info@fondsarm.nl